– Tên sản phẩm : RAM Laptop 8GB Kingston Bus 2400MHz

– Dung lượng: 8 GB

– Tốc độ bus: 2400MHz

– Bảo hành : 36 tháng