– Tên sản phẩm : RAM Laptop 8GB Kingmax Bus 2400

– Dung lượng: 8 GB

– Tốc độ bus: 2400Mhz

– Bảo hành 36 tháng