– Tên sản phẩm : RAM Laptop 4GB Kingston Bus 2400MHz KVR24S17S6/4

– Dung lượng: 4 GB

– Tốc độ bus: 2400MHz

– Bảo hành 36 tháng