Caple TypeC ra Usb 3.0 OTG M-Pard (MD012)

– Bảo hành 06 tháng