Cáp camera RG6 Pro-CCS GOLDEN JAPAN (màu trắng)

– Cuộn 305m.

– 128 tim max chống nhiễu.

2 lớp bạc chống nhiễu

– Lõi CCS  1.0mm