Tài khoản thanh toán :

Số tài khoản : 19025788004021 – Nguyễn Thanh Lịch  tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Bình

Số khoản : 0251002749664 – Nguyễn Thanh Lịch tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Tây